Tupananchikpaq

Qayanay: 995078770

Llipya willanay: qinchusunchu@gmail.com

Sinchitam riqsikuykullayki llamkayniyman
yaykumusqaykirayku

Hawkalla kusisqalla kapuwanki!

Rimanakuyta munaspaqa

Sapa tuta 8ch.p - 10ch.p

 

Qillqamuwayta munaspaqa kaynintakama riqsichimuway.

© 2023 by Anton's Animal Kingdom. Proudly created with Wix.com

Rikchana